Loading...
Fanpage
Telegram
Facebook Group
Tiktok
Telegram Channel
24/7 Live Chat Support
3007567273
3007567273
3007567273
3007567273
[email protected]
+85281756068
Thường
Đồng
Bạc
Vàng
Bạch kim
Kim Cương
VIP1 Khuyến mãi
> Chiết khấu lần nạp đầu tiên
Yêu cầu
>Lần nạp tiền đầu tiên
Tham gia ngay
VIP2 Khuyến mãi
> Không
Yêu cầu
>Tiền gửi tích lũy≥100,000
Tham gia ngay
VIP3 Khuyến mãi
>Nạp từ 350,000 trở lên có thể nhận được chiết khấu10%
Yêu cầu
>Tiền gửi tích lũy≥500,000
Tham gia ngay
VIP4 Khuyến mãi
>Nạp từ 350,000 trở lên có thể nhận được chiết khấu15%
Yêu cầu
>Tiền gửi tích lũy≥2,000,000
Tham gia ngay
VIP5 Khuyến mãi
>Nạp từ 350,000 trở lên có thể nhận được chiết khấu20%
Yêu cầu
>Tiền gửi tích lũy≥5,000,000
Tham gia ngay
VIP6 Khuyến mãi
>Nạp từ 700,000 trở lên có thể nhận được chiết khấu30%
Yêu cầu
>Tiền gửi tích lũy≥8,000,000
Tham gia ngay
Quy tắc thăng hạng
cấp độ Yêu cầu tiền nạp tích lũy Mức chiết khấu Yêu cầu về doanh thu Thưởng nâng cấp Thưởng sinh nhật
Thường Lần nạp tiền đầu tiên Khuyến mãi đặt cọc lần đầu trên trang web Không Không Không
Đồng 100,000 Không Không Không Không
Bạc 500,000 Chiết khấu10%,Mức thưởng cao nhất10,000VNĐ X10 1,000 888
Vàng 2,000,000 Chiết khấu15%,Mức thưởng cao nhất20,000VNĐ X15 2,000 1,888
Bạch kim 5,000,000 Chiết khấu20%,Mức thưởng cao nhất30,000VNĐ X20 5,000 2,888
Kim Cương 8,000,000 Chiết khấu30%,Mức thưởng cao nhất60,000VNĐ 30 lần 8,000 3,888
Quy tắc và điều khoản