Loading...
Fanpage
Telegram
Facebook Group
Tiktok
Telegram Channel
24/7 Live Chat Support
3007567273
3007567273
3007567273
3007567273
[email protected]
+85281756068
Chương trình VIP đã ra mắt tại TF88, kính mời tham gia
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
Có 3 lần nạp tiền
THƯỞNG NÂNG CẤP -
THƯỞNG HÀNG THÁNG -
MỪNG SINH NHẬT -
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
380,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
200,000
THƯỞNG NÂNG CẤP -
THƯỞNG HÀNG THÁNG -
MỪNG SINH NHẬT -
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
1,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
600,000
THƯỞNG NÂNG CẤP 888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 588
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT -
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
3,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
2,000,000
THƯỞNG NÂNG CẤP 1,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 888
Yêu cầu
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
9,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
3,000,000
THƯỞNG NÂNG CẤP 3,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 1,888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 2,888
Yêu cầu
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
20,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
6,000,000
THƯỞNG NÂNG CẤP 5,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 3,888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 5,888
Yêu cầu
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
50,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP (TỔNG CƯỢC TRONG THÁNG)
20,000,000
THƯỞNG NÂNG CẤP 10888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 5888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 8888
Yêu cầu
cấp VIP 1 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 VIP 7
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 888 1,888 3,888 5,888 10,888
THƯỞNG HÀNG THÁNG 588 888 1,888 3,888 5,888
MỪNG SINH NHẬT 888 2,888 5,888 8,888
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
Hoàn trả thể thao 0.30% 0.38% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.88%
Hoàn trả E-sports 0.40% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 1.00%
Hoàn trả tại live casino 0.30% 0.35% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80%
Hoàn trả Poker 0.40% 0.48% 0.58% 0.68% 0.78% 0.88% 1.00%
Hoàn trả Nổ hũ 0.60% 0.70% 0.80% 1.00% 1.20% 1.60% 2.00%
Hoàn trả tại xổ số 0.30% 0.30% 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.60%
TIỀN THƯỞNG NAP LẠI HÀNG THÁNG
% Nạp lại hàng tháng 30% 30% 30%
Tối thiểu tiền nạp 3,500 3,500 3,500
Tiền thưởng tối đa 5,888 8,888 12,888
Hoàn trả hết 15 15 15
CÁC TIỀN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI
GIỚI HẠN CƯỢC Standard Standard Standard Standard High limit High limit High limit
PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN ƯU TIÊN
ĐỘi NGŨ CHĂM SÓC SÁCH HÀNG VIP 24/7
THƯ MỜI THAM GIA CÁC SỰ KIỆN ĐỘC QUYỀN

Lưu ý: tất cả các khuyến mãi, tiền nạp và rút được tính bằng đơn vị VNDP.